Είστε εδώ

Κάσδαγλης Νίκος, «Θανάσης Βαλτινός», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 75-84