Είστε εδώ

Lowell Robert, «Δεν θα ξαναγυρίσουν», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 43