Είστε εδώ

Sciaky Leon, «Αποχαιρετισμός στη Θεσσαλονίκη (απόσπασμα)», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 41-42