Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Οι γελοιογραφίες της Μπίλλης Γουσίου», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 44