Είστε εδώ

Χατζηκυριάκου Κώστας, «Robert Coover», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 40