Είστε εδώ

Coover Robert, «Γράμμα από την Πάτμο», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 39-40