Είστε εδώ

Μακρής Φρίξος, «Μικρά πεζά. Τότε και τώρα», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 38