Είστε εδώ

Μακρής Φρίξος, «Μικρά πεζά. Στο Βαρδάρι», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 38