Είστε εδώ

Μακρής Φρίξος, «Μικρά πεζά. Τα καβούρια», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 38