Είστε εδώ

Βαρίνου Λίλλυ, «Ποιήματα. Αειθαλή», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 37