Είστε εδώ

Βαρίνου Λίλλυ, «Ποιήματα. Το χαμόγελο του δέντρου», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 37