Είστε εδώ

Βαρίνου Λίλλυ, «Ποιήματα. Απόφαση», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 37