Είστε εδώ

«Παύλος Δ. Πέζαρος, Η σταδιακή οξείδωση της αφής: ποιήματα, Ηλίας Κουτσούκος, Θέματα εκθέσεων: οδηγίες», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 36