Είστε εδώ

«Κώστας Εμμανουηλίδης, Κινούμενα νησιά, Μαρία Αρχιμανδρίτου, Ήχος μόνος», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 28