Είστε εδώ

Χατζηκυριάκου Κώστας, «Τέσσερα ποιήματα. [ως πότε η άνοιξη]», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 28