Είστε εδώ

Καραβέλης Τάσος, «Η μυρωδιά», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 4-11