Είστε εδώ

Βέης Γιώργος, «Η καταγωγή των δακρύων», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 3