Είστε εδώ

Μπακονίκα Αλεξάνδρα, «Ερωτικά ποιήματα. Λεωφορείο μακρινών διαδρομών», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 12