Είστε εδώ

«##», Το Τραμ, τχ. 13-14 (Ιούνιος 1990), σ. 2