Είστε εδώ

Τριβιζάς Σωτήρης, «[Όπως σαρκώνεται ο άνεμος, το φως]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 188