Είστε εδώ

Τριβιζάς Σωτήρης, «Ερωτικό», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 188