Είστε εδώ

Τριβιζάς Σωτήρης, «[De retour]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 187