Είστε εδώ

Τριβιζάς Σωτήρης, «[Επιστρέφοντας]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 186