Είστε εδώ

Τριβιζάς Σωτήρης, «[Βαθιά στα σπλάχνα μου σκοτάδι και χιόνι]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 186