Είστε εδώ

Χουλιαράς Νίκος, «Κοιτάζοντας τη νύχτα», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 170