Είστε εδώ

Χουλιαράς Νίκος, «Le sommeil», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 169