Είστε εδώ

Βιστωνίτης Αναστάσης, «D' un lieu à l' autre», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 165