Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «2 [Mon cœur, bien-aimée anémone]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 149, 151