Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «2 [Καρδιά μου, ανεμώνη αγαπημένη μου]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 148, 150