Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «7 [Κοιμότανε απόμακρη στο εικόνισμα]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 140, 142