Είστε εδώ

Καλοκύρης Δημήτρης, «3 [Κάθε πρωί που ξημέρωνα άρρωστος]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 140