Είστε εδώ

Μέσκος Μάρκος, «[Cendre d' hiver et cendre de figuier]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 113, 115