Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Màrkos Mèskos», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 111