Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[laisse ta salive]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 89