Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[comme un plancher de maison turque]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 89