Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[στάξε μου το σάλιο σου]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 88