Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[σαν πάτωμα τουρκόσπιτου]», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 88