Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Όλο και πιο πολύ», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 86