Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Sur le chemin de Damas», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 85, 87