Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Marie-Madeleine», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 83, 85