Είστε εδώ

Αναγνωστάκης Μανόλης, «Εποχές Ι. 13-12-43», Το Τραμ, τχ. 11-12 (Ιανουάριος 1990), σ. 66, 68