Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Οι αδελφοποιήσεις», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 124