Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Σκαλωμαρία. Ο Γιάννης Ρέκος», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 124