Είστε εδώ

Κυριαζόπουλος Βασίλης Δ., «Σκαλωμαρία. Το χαμένο καλντερίμι του Λευκού Πύργου», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 124-125