Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Θεόδωρος Μόσχος με το γιο του Δημήτρη]», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 123