Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Η Ναταλία Θωμαΐδη και ο Περικλής Σφυρίδης στα εγκαίνια]», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 121