Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Ο Στέλιος Μαυρομάτης με τον αρχιτέκτονα και γλύπτη της Βόνης Στέλιο Σταματάκη και τη σύζυγό του Ντόρις]», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 122