Είστε εδώ

Σακαγιάν Εδουάρδος, «Η μητέρα σαν καθαρίστρια του Σταθμού Λαρίσης», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 117