Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στάσεις. Εικαστικά. Τέσσερις σημαντικές εκθέσεις ζωγραφικής στη Θεσσαλονίκη. Δέκα Νέοι Ζωγράφοι», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 117-118