Είστε εδώ

Καζάζη Σοφία, «Στάσεις. Εικαστικά. Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Γιάννη Μόραλη», Το Τραμ, τχ. 9-10 (Οκτώβριος 1989), σ. 118-120